Konkurs „Kolej na naukę – #IC2030” PKP Intercity | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-23

Konkurs „Kolej na naukę – #IC2030” PKP Intercity

Jadący pociąg z napisem pkp intercity.
Wystartował konkurs „Kolej na naukę – #IC2030”, skierowany do studentów i kadry naukowej uczelni oraz pracowników jednostek naukowo-badawczych, którzy mogą wchodzić w skład start-upów. Celem jest umożliwienie przedstawicielom tych środowisk podzielenia się pomysłami na nowe, innowacyjne rozwiązania, które będą odpowiedzią na wyzwania wynikające ze strategii inwestycji oraz rozwoju PKP Intercity. Dla najlepszych trzech projektów przewidziane są nagrody finansowe.

Przedmiotem konkursu jest opis inicjatywy projektowej zawierającej innowacyjne rozwiązanie, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w regulaminie. Zagadnienia merytoryczne łączą się z zadaniami określonymi w strategii PKP Intercity. Tematyka poszczególnych zagadnień to:  

•            Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pasażerskim transporcie kolejowym, 

•            Kolej – najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego, 

•            Wygoda i bezpieczeństwo podróży koleją, 

•            Zakup biletu – początek wspaniałej podróży. 

Na przygotowanie swoich propozycji uczestnicy konkursu mają dwa miesiące od ogłoszenia, czyli do 15 maja 2023 – w tym okresie należy przekazać do PKP Intercity kompletną dokumentację konkursową.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: intercity.pl/konkurskolejnanauke

Do zgłoszenia można dodatkowo dołączyć graficzną prezentację inicjatywy projektowej. Zgłoszone pomysły będą oceniane na podstawie pięciu kryteriów m.in.: spójność merytoryczna, korzyści jakie zaoferuje wprowadzenie w życie proponowanego rozwiązania, innowacyjność i oryginalność. Równie ważny będzie też aspekt wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz możliwość skalowania rozwiązania i koszt jego wdrożenia. Dodatkowo punktowana będzie gotowość do współpracy z PKP Intercity we wdrożeniu zgłoszonej inicjatywy projektowej, na odrębnie ustalonych warunkach.

Projekty będą ocenione przez kapitułę, w skład której wejdą przedstawiciele różnych obszarów merytorycznych z PKP Intercity. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2023r.

77 wyświetleń