Konferencja IAKOŚ – studenci i doktoranci o środowisku i ekologicznych technologiach | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-14

Konferencja IAKOŚ – studenci i doktoranci o środowisku i ekologicznych technologiach

grafika
W dniach 20-22 września 2023 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się kolejna, ósma już edycja Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska – IAKOŚ. Wydarzenie skierowane jest do studentów i doktorantów z całej Polski, którzy zajmują się szeroko rozumianą ochroną środowiska, a za organizacje odpowiadają studenci kół naukowych naszej uczelni.

 „Przystosowanie infrastruktury Polski do samochodów elektrycznych", „Błękitna infrastruktura w miastach w kontekście walki ze zmianami klimatu” czy „Wieże dla nietoperzy – Polska jako europejski pionier we wdrażaniu nowych rozwiązań ochronnych” – to tylko niektóre z tematów, które w tym roku przygotowali dla słuchaczy młodzi naukowcy, uczestniczący w konferencji IAKOŚ.

– Tematyka wystąpień podczas konferencji jest bardzo zróżnicowana i często wykracza poza typowe zagadnienia poruszane na kierunkach technicznych – mówi Emilia Bączkowska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. – Przyjeżdżają do nas studenci i doktoranci zarówno kierunków inżynieryjnych, jak i biologicznych i społecznych, dzięki czemu nasza konferencja jest platformą ciekawych dyskusji i miejscem poszerzania horyzontów.

IAKOŚ - efekt studenckiej współpracy

Warto wspomnieć, że wydarzenie jest organizowane przez młodych – dla młodych. W komitecie organizacyjnym zasiadają studenci i doktoranci dwóch wydziałów Politechniki Gdańskiej (Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Chemicznego), działający w trzech kołach naukowych: Kole Naukowym „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” (MIŚ), Naukowym Kole Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej (NKCh) oraz Kole Naukowym Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor”.

– To wspaniały przykład międzywydziałowej współpracy – podkreśla prof. Katarzyna Jankowska, opiekun Koła „MIŚ”. – Dzięki zaangażowaniu w organizację tak dużego przedsięwzięcia studenci nie tylko mają okazję posłuchać ciekawych wystąpień, ale zdobywają także bardzo konkretne kompetencje miękkie i umiejętności społeczne, dotyczące m.in. pracy w grupie, zarządzania czasem i zasobami oraz planowania zadań.

W tym roku szczególną atrakcją będzie specjalny panel poświęcony prezentacjom członków projektu „Spitsbergen challenge – wyprawa naukowa do Arktyki”, realizowanego ze środków programu IDUB w ramach PLUTONIUM SUPPORTING STUDENT RESEARCH TEAMS.

Miejscowość Longyearbyen w archipelagu wysp Svalbard, gdzie rozpoczęła się arktyczna wyprawa studentów. Fot. mat. KN SPG „MIŚ”

Studenci Koła Naukowego „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” podzielą się wrażeniami z niedawnego pobytu za kołem podbiegunowym oraz opowiedzą o niezbędnych przygotowaniach, które pomogły im zrealizować to ambitne przedsięwzięcie. O wyprawie przeczytać można także na stronie internetowej PG.

„Spitsbergen challenge – wyprawa naukowa do Arktyki” – czytaj więcej

Członkowie konferencji będą mogli także wziąć udział w wykładach plenarnych oraz panelu dyskusyjnym dotyczącym współczesnych wyzwań związanych z oczyszczaniem ścieków, np. gospodarki ściekowej w rejonach szczególnie wrażliwych, takich jak Arktyka Europejska.

Więcej informacji, szczegółowy harmonogram konferencji oraz fotorelacje z poprzednich edycji można znaleźć na stronie internetowej konferencji oraz w mediach społecznościowych.

pg.edu.pl/iakos Facebook Instagram

24 wyświetleń