Katedra Inżynierii Sanitarnej | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Inżynierii Sanitarnej
Pracownicy KIS

Katedra Inżynierii Sanitarnej została utworzona w 1982r. na Wydziale Hydrotechniki. 

Katedra realizuje swoje zadania badawcze w takim zakresie jak opracowywanie metody podczyszczania lub oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ich pomiary. Drugą gałęzią zainteresowań są modele matematyczne i symulacje procesów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów, opracowywanie symulacji strategii eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych.

Kierownicy Katedry na przestrzeni lat:
prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik (1982 – 2005)
dr hab. inż. Wichowski Roman (2005 – 2009)
prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski (2009 – 2013)
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia (2013 - obecnie)
 

Kierownik KIS

prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

budynek nr 20 (HYDRO), p. 211 A

jmakinia@pg.edu.pl

Sekretariat KIS

Magdalena Kujawińska

budynek nr 20 (HYDRO), p. 210

tel.: +48 58 347 24 21

magdalena.kujawinska@pg.edu.pl