Katedra Konstrukcji Metalowych | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Konstrukcji Metalowych
Zdjęcie zespołu KKM

Katedra Konstrukcji Metalowych

W 1945 r. utworzono na Politechnice Gdańskiej Katedrę Ustrojów Żelaznych i Drewnianych. W kolejnych latach nadawano jej nazwy: Katedra Budownictwa Stalowego, Katedra Konstrukcji Metalowych, Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie. Funkcję kierownika Katedry pełnili: prof. dr inż. Władysław Bogucki, doc. dr inż. Czesław Taraszkiewicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. PG.
Od 2018 kierownikiem Katedry Konstrukcji Metalowych jest dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. uczelni. W Katedrze prowadzone są badania naukowe i prace na zlecenie przemysłu dotyczące problemów projektowania, wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji metalowych, takich jak m.in. hale stalowe, dachy, wieże, farmy wiatrowe, rurociągi, zbiorniki, silosy, konstrukcje cienkościenne. 
Działalność dydaktyczna jest związana z zagadnieniami projektowania, analiz statyczno-wytrzymałościowych, wytwarzania, montażu, utrzymania i rewaloryzacji, ochrony antykorozyjnej oraz nieniszczących metod badań konstrukcji metalowych i zespolonych. Prowadzimy również zajęcia z rysunku technicznego, grafiki inżynierskiej i systemów CAD. 
 

Sekretariat Katedry Konstrukcji Metalowych

mgr Paulina Wierzbińska
pokój: 114/ budynek Żelbetu
tel.: +48 58 347 10 47
e-mail: paulina.wierzbinska@pg.edu.pl

Kierownik Katedry Konstrukcji Metalowych

dr hab. inż. Piotr Iwicki prof. uczelni
pokój: 113 / Żelbet
tel.: +48 58 347 10 47
e-mail: piotr.iwicki@pg.edu.pl