Katedra Mechaniki Budowli | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Mechaniki Budowli
Katedra Mechaniki Budowli - Zespół

Katedra Mechaniki Budowli powstała w 1945 roku, równolegle z przekształceniem Politechniki Gdańskiej w polską uczelnię techniczną.

Aktualnie działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się, na następujących zagadnieniach: modelowanie konstrukcji, identyfikacja modeli, mechanika konstrukcji cienkościennych, konstrukcje kompozytowe, nieliniowa statyka i dynamika, teoria niezawodności, problemy zniszczenia, optymalizacja konstrukcji, analiza wrażliwości, identyfikacja uszkodzeń konstrukcji, analiza wpływu drgań na budowlę, czy biomechanika.

Równolegle z badaniami naukowymi Katedra zajmuje się działalnością dydaktyczną. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzimy kursy, takie jak: mechanika ogólna, mechanika budowli, teoria sprężystości i plastyczności, metody doświadczalne, modelowanie konstrukcji inżynierskich, stateczność i nośność graniczna konstrukcji, nieliniowa analiza konstrukcji, optymalizacja konstrukcji inżynierskich, niezawodność konstrukcji inżynierskich czy szereg pomniejszych, jak chociażby: badania operacyjne i metody numeryczne, czy technologie informacyjne. Część kursów prowadzimy w języku angielskim (Theory of Elasticity and Plasticity, Reliability of Structures), tak by umożliwić studentom Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska podjęcie pracy poza granicami naszego kraju.

Agnieszka Tomaszewska

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG

pokój 166 Gmach Główny

tel: +48 58 347 21 47

e-mail: agnieszka.tomaszewska@pg.edu.pl

Sekretariat KMB

Adriana Kolenda
samodzielny referent
pokój 166 Gmach Główny
tel: +48 58 347 21 47
e-mail: adriana@pg.edu.pl

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG
pokój 166 Gmach Główny
tel: +48 58 347 21 47
e-mail: atomas@pg.edu.pl