Laboratorium Badań Wirtualnych

Laboratorium Badań Wirtualnych działa w ramach Katedry Wytrzymałości Materiałów. Główne pomieszczenie laboratoriom mieści się w sali 202 w Gmachu Żelbet PG.

 

Zakres działalności Laboratorium

Zespół zajmuje się analizą powłok warstwowych, w szczególności badaniem dużych przemieszczeń i obrotów, stateczności, inicjacji i ewolucji zniszczenia.

W obliczeniach wykorzystujemy zarówno dostępne na rynku kody MES jak np. Abaqus, Sofistik, Nastran, jak i własne programy pisane w języku Fortran.

Zespół ma duże doświadczenie w zakresie

- analizy, badań eksperymentalnych i projektowania rzeczywistych konstrukcji wielowarstwowych obciążonych statycznie i dynamicznie, jak belki, płyty, powłoki, kładki dla pieszych.

- tworzenie modeli MES stawu kolanowego na podstawie geometrii uzyskanej w rezonansie magnetycznym. 

- analizy MES wpływu geometrii łąkotki i powierzchni stawowych na biomechanikę stawu kolanowego. 

Zespół posiada doświadczenie w przeprowadzaniu symulacji zderzeń pojazdów z barierami ochronnymi. Są to analizy wysoce nieliniowe, w których biorą udział modele o złożonych geometriach oraz wielu modelach materiałowych. Ich przeprowadzanie wymaga użycia specjalistycznego oprogramowania (LS-DYNA) uruchamianego na klastrach obliczeniowych. 

 

Kontakt

Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Wojciech Witkowski, prof. nadzw. PG

Pok. 202 Ż, tel. (58) 347 17 55, email: wojciech.witkowski@pg.edu.pl