Laboratorium Diagnostyki Konstrukcji

Laboratorium Diagnostyki Konstrukcji działa w ramach Katedry Wytrzymałości Materiałów. Główne pomieszczenie laboratoriom mieści się w sali 64 w Gmachu Głównym PG.

 

Zakres działalności Laboratorium

- diagnostykanieniszcząca elementów konstrukcyjnych obiektów budowalnych z zastosowaniem technologii ultradźwiękowej i georadarowej

- badania wytrzymałościowemateriałów i elementów konstrukcyjnych (statyczne, cykliczne i zmęczeniowe)

- zaawansowane systemy monitoringu technicznego konstrukcji obiektów specjalnych takich jak wielkogabarytowe hale, stadiony, mosty, obiekty geotechniczne, itp.

- specjalistyczne pomiary parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego

- pomiary parametrów istotnych dla obiektów budowalnych (m.in. przemieszczenia, odkształcenia, przyspieszenia drgań) wraz z interpretacją wyników i analizami numerycznymi na potrzeby oceny stanu technicznego

- rozwój i wdrożenia innowacyjnych technologii pomiarowych w infrastrukturze technicznej

 

Kontakt

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka

Pok. 163 GG, tel. (58) 347 24 97, email: magdalena.rucka@pg.edu.pl