Studium doktoranckie WILiŚ | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studium doktoranckie WILiŚ

Proces złożenia rozprawy dla Studentów Studium doktoranckiego na WILiŚ

Krok 1.

Kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą odpowiedzialną za radę wybranej dyscypliny przed złożeniem dokumentacji:

  • mgr inż. Beata Woźniczka – w ramach dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, kontakt: beata.wozniczka@pg.edu.pl, 58 347 26 07,
  • mgr Dorota Kodź – w ramach dyscypliny inżyniera lądowa, geodezja i transportkontakt: dorota.kodz@pg.edu.pl, tel. 58 347 12 90.

Krok 2.

Złożenie kompletu dokumentów 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia rady wybranej dyscypliny (https://wilis.pg.edu.pl/nauka/rady-dyscyplin) w Biurze Wydziału - pok. 156, GG.

Do złożenia należy przygotować:

  1. 5 egzemplarzy rozprawy doktorskiej wraz z wersjami elektronicznymi oraz wynik weryfikacji JSA (o weryfikację JSA występuje z  odpowiednim wyprzedzeniem promotor rozprawy do Pełnomocnika Rektora ds. stosowania systemów antyplagiatowych).
  2. Załączniki wymagane w par. 4. ZR nr 30/2022  w wersji papierowej oraz nagrane na nośnik elektroniczny.
  3. Opinię promotora o rozprawie doktorskiej.
  4. Streszczenie i abstrakt.
  5. Aktualny wykaz dorobku naukowego.
  6. Propozycje egzaminów i składu komisji egzaminów doktorskich.
  7. Kwestionariusz osobowy (dowód osobisty do wglądu).
  8. Komplet dokumentów wraz tematem rozprawy doktorskiej należy przesłać na e-mail osoby odpowiedzialnej za daną dyscyplinę naukową.