Aktualności | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności
 • 2022-12-22

  V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane

  „Automatyczna detekcja obiektów topograficznych” to temat konkurs ogłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Celem projektu będzie stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k. Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych...

 • 2022-12-22

  Konkurs SONATINA 7

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Konkurs skierowany jest do...

 • 2022-12-22

  Nabór wniosków w III konkursie Uranium Supporting Cooperation With High Schools

  Celem programu Uranium jest wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta. Budżet i warunki realizacji projektu: wysokość grantu wynosi 30 tys. PLN, a okres realizacji nie może przekraczać 12 miesięcy; wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych; w skład kosztów można...

 • 2022-12-21

  Politechnika Gdańska na czele polskich uczelni w rankingu GreenMetric

  W najnowszej edycji światowego rankingu UI GreenMetric World University Ranking Politechnika Gdańska zajęła 1. miejsce spośród polskich uczelni. To ranking, który bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, przede wszystkim w zakresie infrastruktury, dbania o klimat i środowisko, transportu, zużycia wody i energii elektrycznej czy gospodarowania...