Katedra Geodezji gościła naukowców ze świata w ramach projektu PLAN-B | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-22

Katedra Geodezji gościła naukowców ze świata w ramach projektu PLAN-B

PLAN-B Logo

Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska odbyło się spotkanie w ramach projektu Plan-B „Droga do przeciwdziałania negatywnemu wpływowi zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na różnorodność biologiczną i ekosystemy lądowe”, który jest finansowany ze środków programu UE Horyzont Europa.


Głównym tematem rozmów był wpływ zanieczyszczenia światłem na ekosystemy i bioróżnorodność w Gdańsku.

Zapisane w projekcie czteroletnie, multidyscyplinarne badania, koordynowane przez Uniwersytet w Gandawie, rozpoczęły się w styczniu. Na Politechnice Gdańskiej projekt będzie realizowany przez Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Kierownikami projektu na PG są: dr inż arch. Karolina M. Zielińska-Dąbkowska (WA), oraz dr inż. Paweł Tysiąc (WILiŚ).

"Na Politechnice Gdańskiej skupimy się na ocenie istniejących metod zapobiegania oraz łagodzenia zanieczyszczenia światłem i hałasem, aby chronić bioróżnorodność i ekosystemy. Na podstawie zidentyfikowanych luk i potrzeb, nasz międzynarodowy zespół opracuje innowacyjne rozwiązania regulacyjne, społeczne, środowiskowe, planistyczne i technologiczne" - mówi dr inż. Paweł Tysiąc. – "Te strategie zostaną zastosowane i przetestowane w wybranych lokalizacjach pilotażowych w różnych środowiskach geograficznych, aby ocenić ich skuteczność. Rezultatem tych działań będzie opracowanie wytycznych dotyczących zapobiegania i łagodzenia zanieczyszczenia światłem i hałasem, które mają stanowić wsparcie zarówno dla rządów, jak i praktyków w implementacji tych strategii na szerszą skalę."

W ramach realizacji projektu przewidziano współpracę z partnerami z Europy i świata (m.in. z Brazylii), kluczowymi sieciami (np. Biodiversa+) oraz z  zespołem realizującym siostrzany projekt Horyzont Europa Aquaplan, dotyczący różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych. Z Polski oprócz Politechniki Gdańskiej w projekcie uczestniczy Miasto Gdańsk.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska miał przyjemność gościć miedzy innymi:

57 wyświetleń