Katedra Geodezji | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Geodezji
Katedra Geodezji - Pracownicy

Katedra Geodezji jest jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska na Politechnice Gdańskiej. Jako jedyna jednostka na Politechnice Gdańskiej realizuje zadania związane z geodezją i kartografią, a przede wszystkim w zakresie geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii, teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji i pomiarów GPS.

W ramach Katedry Geodezji funkcjonują Zespoły Dydaktyczne związane z przedmiotami
i szkoleniami oraz Zespoły Badawczo-Rozwojowe prowadzące prace naukowe i realizacje techniczne we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Aktualności

VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Łódź 24-25 września 2021
Link otwiera się w nowym oknie
Pracownik Katedry Geodezji dr inż. Paweł Wysocki w składzie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.
Nabór od rocznika 2021/2022 Nowy profil dyplomowania - Fotogrametria Niskiego Pułapu
Link otwiera się w nowym oknie
WRF (Weather Research and Forecasting) METEOPG

Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny z Katedry Geodezji zaprasza, jako Redaktor Akademicki, do wydań specjalnych w czasopismach

Link otwiera się w nowym oknie
BHMW i PG uzyskały dostęp do danych grawimetrycznych Morza Bałtyckiego
Link otwiera się w nowym oknie
Pracownicy Katedry Geodezji otrzymali powołania na członków Komitetu Technicznego Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej

p.o. Kierownika Katedry Geodezji

dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof. uczelni
e-mail: dominika.wroblewska@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 17 31
budynek nr 20 WILiŚ, p. 111

Sekretariat Katedry Geodezji

Magdalena Szyc
e-mail: magdalena.szyc@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 13 03
budynek nr 20 WILiŚ, pok. 113