Dydaktyka | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka

Zgodnie z przedstawioną charakterystyką Katedry Hydrotechniki jej działalność dydaktyczna związana jest głównie z przekazywaniem wiedzy dotyczącej przebiegu procesów związanych z ruchem wody w środowisku naturalnym, jak również w instalacjach technicznych. Duża część procesu dydaktycznego ma charakter teoretyczny, ale jej koniecznym dopełnieniem są zajęcia praktyczne wykonywane przez studentów w Laboratorium Hydrauliki i Inżynierii Środowiska WILiŚ. Podstawowe zasady ruchu wody poznają w nim studenci kierunków Inżynieria Środowiska oraz Budownictwo w ramach takich przedmiotów jak Mechanika płynów, Hydraulika, Hydrologia, Meteorologia, Budownictwo Wodne, Gospodarka Wodna i innych realizowanych na różnych stopniach studiów.