Nauka i badania | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Katedra Hydrotechniki zajmuje się głównie teoretyczną i numeryczną analizą przepływów spotykanych w zagadnieniach inżynierii środowiska. Przykładowymi tematami badań naukowych pracowników katedry są:

  • modelowanie przepływu w kanałach zamkniętych i otwartych,
  • numeryczne modelowanie powodzi,
  • teoretyczna analiza numerycznych modeli przepływów,
  • badanie zjawisk przepływowych zachodzących w reaktorach (np. w oczyszczalniach ścieków).

 

Publikacje pracowników KH