Katedra Inżynierii Transportowej | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Inżynierii Transportowej
Pracownicy KIDiT

Pracownicy Katedry Inżynierii Transportowej (wrzesień 2020):

Katedra Inżynierii Transportowej jest jedną z najstarszych katedr Politechniki Gdańskiej, powstała bowiem w 1945 roku jako Katedra Budowy Dróg i Robót Ziemnych na ówczesnym Wydziale Inżynierii Lądowej.

Katedra składa się z trzech Zespołów Naukowych: 

Zespół Budowy Dróg prowadzi prace naukowo-badawcze obejmujące szereg zagadnień związanych z budową dróg, autostrad i lotnisk, natomiast Zespół Inżynierii Ruchu prowadzi prace badawcze w zakresie transportu, ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zespół Transportu Szynowego prowadzi prace badawcze związane z projektowaniem procesów transportowych z uwzględnieniem problematyki inżynierii ruchu kolejowego oraz projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury transportu szynowego.
 

profesor Piotr Jaskuła

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG

tel. (0 58) 347 13 47
pokój: 54 A Gmach Główny PG
e-mail: piotr.jaskula@pg.edu.pl

Wojciech Kustra

 Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. Wojciech Kustra

tel. (0 58) 347 17 97
pokój: 62 Gmach Główny PG
e-mail: wojciech.kustra@pg.edu.pl

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG

tel.: +48 58 347-13-47
pokój: 54, Gmach Główny
e-mail: piotr.jaskula@pg.edu.pl
e-mail: kidit.wilis@pg.edu.pl   

Sekretariat Katedry

mgr Karolina Konsur

tel.: +48 58 347-13-47
pokój: 54, Gmach Główny
e-mail: karolina.konsur@pg.edu.pl
e-mail: kidit.wilis@pg.edu.pl