Laboratorium Mechaniki Konstrukcji i Materiałów

 

Struktura laboratorium

Laboratorium jest elementem struktury Katedry Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej współpracującym z innymi laboratoriami działającymi na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz na Politechnice Gdańskiej, a w szczególności z laboratorium Civitroniki.

Cel laboratorium

Celem Laboratorium Mechaniki Konstrukcji i Materiałów jest prowadzenie badań doświadczalnych wspomagających prace naukowe Katedry Mechaniki Budowli oraz wspieranie innowacyjności przemysłu budowlanego działalnością badawczo-rozwojową, projektową usługową i informacyjną, a także zadania związane z dydaktyką. Swój potencjał intelektualny – badawczy i projektowy laboratorium wykorzystuje w celu świadczenia usług na rzecz przemysłu. Stałym dążeniem laboratorium jest wykonywanie prac badawczo-rozwojowych i projektowych na najwyższym poziomie. Oferujemy zarówno badania doświadczalne jak i analizy numeryczne rzeczywistych konstrukcji inżynierskich i budowlanych oraz materiałów.

Folder Lab KMB

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

pokój 165C Gmach Główny
tel.: (058) 348 10 41; e-mail: pawel.klosowski@pg.edu.pl

Zakres badań laboratorium

Badania metali, kompozytów i tkanin technicznych:

 • badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej w niskich i wysokich temperaturach,
 • identyfikacja liniowych i nieliniowych charakterystyk materiałowych,
 • próby pełzania.

Badania konstrukcji budowlanych i inżynierskich:

 • ekspertyzy, orzeczenia naukowo-techniczne i sądowe dotyczące aktualnego stanu obiektów budowlanych oraz warunków dalszej eksploatacji,
 • projekty remontów, napraw, modernizacji, projekty nowych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich,
 • nadzory techniczne realizowanych inwestycji budowlanych.

Badania drgań konstrukcji inżynierskich i budowlanych:

 • pomiary drgań konstrukcji lądowych,
 • pomiary drgań układów napędowych,
 • diagnostyka konstrukcji, systemy monitorowania obiektów inżynierskich,
 • obliczenia dynamicznej odpowiedzi konstrukcji.

Analizy numeryczne:

 • obliczenia statyczne i dynamiczne konstrukcji przy użyciu oprogramowania własnego i komercyjnego,
 • analizy stateczności i nośności konstrukcji budowlanych i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem programów MES,
 • analiza nietypowych zagadnień związanych z ustalaniem właściwości materiałowych,
 • zagadnienia biomechaniki.