Oferta współpracy z przemysłem

 

W wielu problemach inżynierskich konieczna jest współpraca przemysłu z ośrodkami naukowo-badawczymi. Jako Katedra Mechaniki Budowli staramy się oferować usługi (badania, pomiary, projekty) wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w wielu dziedzinach:

Analizy numeryczne

  • analizy MES wytrzymałości ogólnej konstrukcji budowlanych i urządzeń mechanicznych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej,
  • analizy odpowiedzi dynamicznej konstrukcji.

Badania drgań

  • pomiary drgań lokalnych i generalnych konstrukcji lądowych, w tym konstrukcji zabytkowych,
  • pomiary drgań układów napędowych.

Badania metali, tworzyw sztucznych i tkanin technicznych

  • badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej w niskich i wysokich temperaturach,
  • identyfikacja charakterystyk materiałowych.

Badania modelowe

  • badania modelowe elementów hal stalowych, konstrukcji murowych, układów biomechanicznych.

 

Wybrane problemy praktyczne realizujemy w ramach prac naukowo-badawczych finansowanych ze środków krajowych i europejskich.

 

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. nadz. PG 

pokój 166 Gmach Główny
tel.: (058) 347 21 47; e-mail: agnieszka.tomaszewska@pg.edu.pl