ArcGIS | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

ArcGIS

Oprogramowanie ArcGIS firmy Esri jest jednym z najpopularniejszych programów GIS (Geographic Information System) służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych przestrzennych. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska jest w gronie nielicznych uczelni w Polsce które posiadają dostęp oprogramowania firmy Esri na zasadzie licencji SITE.

Dostęp do programów firmy Esri:

Należy wysłać maila (z pracowniczej\studenckiej poczty) do mgr inż. Adama Inglot: adam.inglot@pg.edu.pl

Temat: Licencja Esri PRACOWNICZA\STUDENCKA

Treść:

Nazwisko: Kowalski

Imię: Jan

Nazwa jednostki: Katedra Geodezji (Pracownik)

Aktualny semestr studiów: 1 (Student)

Rodzaj studiów: GiK, stacjonarne (Student)

Numer indeksu: 123456 (Student)

Login konta – ESRI Global Account

Pakiet licencji: (ArcGIS Pro, ArcGIS 10.x, ArcGIS Online, dostęp do kursów) (dla pracowników także: City Engine, ArcGIS for Server, ArcGIS for Mobile)

Autoryzowanie klucza licencji ArcGIS 10 (http://www.esri.com/educationedition)