Propozycje tematów prac dyplomowych | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Propozycje tematów prac dyplomowych

Politechnika Gdańska szczegół budynku

Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska proponujemy studentom podjęcie aktualnych i ciekawych tematów dyplomów. Przykładowe tematy dyplomów pokazujemy w prezentacjach poszczególnych specjalizacji.