Nauka i badania | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Współczesna geodezja stała się nauką interdyscyplinarną. Wiele dziedzin nauki i techniki korzysta z metod od dawna stosowanych w Geodezji, astronomia, medycyna, ale również budownictwo, architektura i inżynieria środowiska.

Katedra Geodezji starając się sprostać potrzebom współczesnych czasów swój profil naukowo-badawczy opiera na nowoczesnych metodach pomiarowych oraz analizie pozyskiwanych danych przy wykorzystaniu interdyscyplinarnych narzędzi. Od typowo geodezyjnych pomiarów związanych z monitoringiem obiektów inżynierskich poprzez skaning laserowy obiektów m.in dziedzictwa kulturowego, pomiary grawimetryczne do zaawansowanych metod analizy obrazów oraz fotogrametrię i teledetekcję niskiego pułapu.


Katedra Geodezji

W sposób ścisły współpracuje z gospodarką.

W ramach działalności usługowej oferujemy między innymi:

 • Fotogrametria niskiego pułapu – pomiary fotogrametryczne z bezzałogowych statków powietrznych
 • Teledetekcja niskiego pułapu – pomiary teledetekcyjne z bezzałogowych statków powietrznych
 • Szkolenia teoretyczne i praktyczne z obsługi, eksploatacji oraz pilotażu bezzałogowych statków powietrznych, szczególnie w zakresie fotogrametrii niskiego pułapu
 • Projektowanie narzędzi w Python do zaawansowanych analiz GIS
 • Wykonywanie pomiarów grawimetrycznych na obszarach morskich;
 • Wyznaczanie regionalnej powierzchni geoidy;
 • Wyznaczanie regionalnych poprawek kompensacji pola przyspieszenia siły ciężkości dla potrzeb INS.
 • Modele pogody dla wybranych obszarów i przestrzeni czasowych
 • Skanowanie, opracowanie modeli 3D, analizy wykonane na modelach 3D
 • Nieinwazyjne badania materiałów przy wykorzystaniu metod teledetekcyjnych
 • Obsługa geodezyjna inwestycji

Wyposażenie sprzętowe:

 • Bezzałogowe statki powietrzne – szkoleniowe w systemie pilot-uczeń
 • Bezzałogowe statki powietrzne do pomiarów fotogrametrycznych i  teledetekcyjnych
 • Bezzałogowy statek powietrzny ciężki do przenoszenia sond i pobierania próbek
 • Bezzałogowy statek powietrzny z głowicą do pomiaru zanieczyszczenia światłem
 • Morski system grawimetryczny MGS – 6
 • Skanery laserowe i kamery fotogrametryczne
 • Odbiorniki pozycjonowania satelitarnego
 • Stacja referencyjna GNSS
 • Tachimetry  i niwelatory precyzyjne

p.o. Kierownika Katedry Geodezji

dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof. uczelni
e-mail: dominika.wroblewska@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 17 31
tel.: +48 509 779 251
budynek nr 20 WILiŚ, p. 111

Sekretariat Katedry Geodezji

Magdalena Szyc
e-mail: magdalena.szyc@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 13 03
budynek nr 20 WILiŚ, pok. 113