Składnica Geodezyjna | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Składnica Geodezyjna

Pracownicy Składnicy Geodezyjnej

inż. Karol Rudziński
e-mail: karol.rudzinski@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 19 19
budynek nr 16 (kuźnia) WILiŚ, p. 1.05

 

inż. Jakub Jabłoński
e-mail: jakub.jablonski@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 19 19
budynek nr 16 (kuźnia) WILiŚ, p. 1.05

W związku z budową Centrum Ekoinnowacji (CEI) Składnica Geodezyjna jest tymczasowo przeniesiona.

Aktualne miejsce Składnicy: Budynek nr 16, Kuźnia, pokój 1.05.

Podpisy na kartach obiegowych: Od poniedziałku do piątku w godz: 9:00 -14:30 w Budynku nr 16, Kuźnia, pokój 1.05.

W portalu Moja PG uruchomiona została elektroniczna wersja Karty obiegowej, która zastępuje jej papierową wersję. Karta wystawiana jest przez pracowników dziekanatów i znajduje się w Moja PG -> Student -> Studia -> eKarta Obiegowa.

Składnica Sprzętu Geodezyjnego organizuje prace związane z dostępem do instrumentów pomiarowych i zasobu materiałów geodezyjnych. Dysponuje podstawowym sprzętem pomiarowym oraz specjalistycznymi instrumentami w tym niwelatorami precyzyjnymi i tachimetrami elektronicznymi oraz odbiornikami GNSS wykorzystywanymi w pracach badawczo-rozwojowych oraz dydaktyce.

Uwaga!

W przypadku potrzeby wypożyczenia sprzętu poza teren Politechniki Gdańskiej, minimum 3 dni przed planowanym terminem wypożyczenia, należy skontaktować się z pracownikiem Składnicy Sprzętu Geodezyjnego - pok. 1.05, budynek nr 16 (kuźnia). Następnie wypełnić stosowne dokumenty (informacja w regulaminie) oraz dostarczyć je do p.o. Kierownika Katedry Geodezji - dr inż. arch. Dominiki Wróblewskiej, prof. uczelni - pok. 111, budynek 20 (hydro).

Dokumenty Składnicy Sprzętu Geodezyjnego


p.o. Kierownika Katedry Geodezji

dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof. uczelni
e-mail: dominika.wroblewska@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 17 31
tel.: +48 509 779 251
budynek nr 20 WILiŚ, p. 111

Sekretariat Katedry Geodezji

Magdalena Szyc
e-mail: magdalena.szyc@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 13 03
budynek nr 20 WILiŚ, pok. 113