Dydaktyka | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna
Katedra Geodezji realizuje przedmioty dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunkach studiów: Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska i Transport.

Od roku 2009 został uruchomiony kierunek studiów Geodezja i Kartografia (studia inżynierskie, I stopnia),od 2017 na kierunku Geodezja i Kartografia (studia magisterskie, II stopnia).

p.o. Kierownika Katedry Geodezji

dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof. uczelni
e-mail: dominika.wroblewska@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 17 31
tel.: +48 509 779 251
budynek nr 20 WILiŚ, p. 111

Sekretariat Katedry Geodezji

Magdalena Szyc
e-mail: magdalena.szyc@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 13 03
budynek nr 20 WILiŚ, pok. 113