Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 86/04/XX z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Budownictwa Wodnego zostały połączone w jeden Wydział.