wyKOMBinuj mOst | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

wyKOMBinuj mOst

Celem Konkursu wyKOMBinuj mOst jest zaangażowanie studentów do tworzenia własnych konstrukcji inżynierskich. Dotychczas odbyło się piętnaście edycji konkursu w latach 2008-2022. Obok przedstawicieli wydziałów Politechniki Gdańskiej, wzięły w nich udział także drużyny reprezentujące Politechnikę Białostocką, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Lubelską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Świętokrzyską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo – Hutniczą, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach, Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku. W tym roku odbędzie się już szesnasta edycja wydarzenia!

Logo WKM

Zasady konkursu są następujące: trzyosobowe drużyny mają za zadanie zbudować most o rozpiętości przęsła 100 cm mając do dyspozycji jedynie papier i klej. Ekipy mają siedem godzin na skonstruowanie modelu, który jest następnie oceniany według ustalonych kryteriów. Brane pod uwagę są nośność konstrukcji (zmierzona za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick) oraz jej masa. Zwycięża drużyna, która wykona konstrukcję o najkorzystniejszym stosunku wytrzymałości do masy. Rekord konkursu został ustalony podczas jubileuszowej piętnastej edycji przez drużynę z Politechniki Warszawskiej - ich zwycięski most o masie nieco ponad 1,2 kg przeniósł niemal 450 kg! Naszym celem jest pokazanie studentom, że wiedza zdobywana przez nich w trakcie studiów może być wykorzystana do dobrej zabawy. Jednocześnie chcemy nagrodzić tych, którzy wykażą się zmysłem inżynierskim i sprawnie wykorzystają dostarczone materiały. W ramach konkursu organizowana jest także konferencja, podczas której studenci prezentują własne referaty o tematyce ogólnobudowlanej. Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana KOMBOferencja (taką nazwę nosi wydarzenie) dzięki zaangażowaniu organizatorów zyskała status pełnoprawnej ogólnopolskiej konferencji. W tym roku odbędzie się ósma edycja wydarzenia - więcej informacji na stronie konferencji.