DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

System precyzyjnego monitorowania oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko z uwzględnieniem informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych

dofinansowanie z budżetu państwa (50%): 2 245 670.00 zł

wartość projektu: 4 491 340.00 zł

BRIK2/0020/2022-00 z dnia 2022-10-27

Konsorcjum Politechniki Gdańskiej (Lider) i Politechniki Wrocławskiej realizuje projekt badawczy pt. „System precyzyjnego monitorowania oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko z uwzględnieniem informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych” o akronimie InfraNoise. Projekt otwarto w ramach konkursu BRIK II, w programie Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK S.A. polegającym na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. "Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej" ogłoszonego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.).

Projekt InfraNoise dotyczy istotnego problemu związanego z ochroną środowiska i obszarów zurbanizowanych od występujących w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury kolejowej hałasu i drgań. Konsorcjum w ramach niniejszego projektu opracowuje innowacyjny system pomiarowo-analityczny służący monitorowaniu szeregu parametrów ruchowych, technicznych i środowiskowych istotnych z punktu widzenia zarządzania infrastrukturą kolejową. Opracowywany system będzie posiadał strukturę rozproszonej obszarowej sieci sensorowej, w obrębie której poszczególne węzły pomiarowe komunikują się z koordynatorem systemu, a rejestrowane dane o ruchu pociągów przetwarzane będą na potrzeby identyfikacji i oceny występujących oddziaływań. Szerokie spektrum czynników związanych z ruchem taboru kolejowego, a także charakterystyk dróg szynowych, wymaga od zespołu badawczego implementacji szeregu algorytmów umożliwiających skuteczne pozyskiwanie i przetwarzanie danych w informatycznej strukturze bazodanowej.

Zespół B+R Lidera to interdyscyplinarny zespół pracowników Wydziałów Inżynierii Lądowej i Środowiska (jednostka realizująca) oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.