Prace inżynierskie (studenci niestacjonarni) | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Prace inżynierskie (studenci niestacjonarni)

dr hab. inż. DREWNOWSKI Jakub

 • Projekt sieci i instalacji wodociągowych dla budynków mieszkalnych jedno/wielorodzinnych
 • Projekt koncepcyjny instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z zagospodarowaniem wód opadowych mieszkalnych mieszkalnych jedno/wielorodzinnych
 • Projekt sieci i instalacji kanalizacyjnych dla budynków mieszkalnych jedno/wielorodzinnych

dr hab. inż. FUDALA-KSIĄŻEK Sylwia

 • Projekt koncepcyjny instalacji grzewczej dla budynku jednorodzinnego lub wielorodzinnego
 • Projekt koncepcyjny sieci kanalizacyjnej i deszczowej
 • Wykorzystanie wody opadowej w budownictwie jednorodzinnym – analiza opłacalności
 • Odzysk surowców ze ścieków i osadów ściekowych (praca studialna)

dr inż. KOWAL Przemysław

 • Projekt instalacji oczyszczania ścieków komunalno-przemysłowych z zastosowaniem procesów membranowych (ultra filtracja, odwrócona osmoza) lub systemów biologicznych
 • Projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla budynków w zabudowie jednorodzinnej
 • Projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej lub gazowej dla budynków w zabudowie wielorodzinnej

dr inż. MAJTACZ Joanna

 • Projekt instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Opis stosowanych rozwiązań materiałowych w instalacjach Projekt instalacji wod.-kan. dla domu jednorodzinnego
 • Zagospodarowanie wód deszczowych – projekt lub praca teoretyczna
 • Instalacja c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub użyteczności publicznej 

prof. dr hab. inż. MĄKINIA Jacek

 • Projektowanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych dla budynków użyteczności publicznej
 • Projektowanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych dla budynków mieszkalnych

dr inż. NAWROT Nicole

 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych dla dzielnicy/ osiedla
 • Projekt sieci wodociągowej dla dzielnicy/ osiedla wraz z opracowaniem szczegółów węzłów wodociągowych
 • Projekt instalacji wewnętrznych wod-kan dla budynku wielorodzinnego/ użyteczności publicznej
 • Projekt drenażu opaskowego budynku użyteczności publicznej (np. szkoły) wraz z określeniem zagospodarowania wód opadowych
 • Projekt instalacji c.o. dla budynku jedno- lub wielorodzinnego (z wykorzystaniem programów wspierających obliczenia i projektowanie instalacji c.o.)
 • Praca teoretyczna z zakresu wodociągów lub alternatywnych rozwiązań zagospodarowania wód opadowych
 • Prace eksperymentalno-doświadczalne z zakresu fitoremediacji gleb/osadów, zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi oraz powiązane z aktualnie realizowanymi projektami badawczymi

dr inż. ORŁOWSKA-SZOSTAK Maria

 • Projekt instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z opisem zastosowanego systemu
 • Projekt instalacji gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Opis stosowanych rozwiązań materiałowych w instalacjach sanitarnych (wodociągowa, kanalizacyjna, gazu)
 • Projekt instalacji wod.-kan. dla domu jednorodzinnego

dr inż. ORŁOWSKI Ryszard

 • Projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej nowego osiedla mieszkaniowego
 • Koncepcja odprowadzenia ścieków z dzielnicy mieszkaniowej
 • Projekt instalacji gazu dla budynku na starówce gdańskiej
 • Projekt odprowadzenia deszczówki z obszaru osiedla mieszkaniowego (koncepcje instalacji dla poszcz. obiektów + sieć osiedlowa)
 • Przegląd materiałów stosowanych w projektowaniu i wykonawstwie instalacji wod.-kan., gazu i c.o.
 • Symulacja pracy sieci wodociągowej programem EPANET
 • Projekt z obliczeniami instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej – „Pluvia” dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

doc. dr inż. OSTOJSKI Arkadiusz

 • Projekt instalacji ogrzewczej budynku mieszkalnego
 • Projekt instalacji ogrzewczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji ogrzewczej budynku użyteczności publicznej

dr inż. SIUZDAK Zbigniew

 • Projekt instalacji wod.-kan. dla jednorodzinnego domu mieszkalnego

prof. dr hab. inż. SULIGOWSKI Ziemowit

 • Projekt koncepcyjny systemu zaopatrzenia w wodę/instalacji dla dzielnicy/wybranego obiektu dla dzielnicy/wybranego obiektu
 • Projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej/instalacji dla dzielnicy/wybranego obiektu
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych/instalacji dla dzielnicy/wybranego obiektu
 • Zagadnienia związane z zaopatrzeniem w wodę/kanalizacji sanitarnej/zagospodarowania wód opadowych/sieci i urządzeń gazowych związane z działalnością zawodową (tematy z zakładu pracy)

dr hab. inż. TUSZYŃSKA Agnieszka

 • Innowacyjne rozwiązania odzysku związków azotu i fosforu ze ścieków bytowych na terenach o niskiej intensywności użytkowania
 • Projekt koncepcyjny wewnętrznej instalacji wod.-kan. dla budynku wielorodzinnego/budynku użyteczności publicznej
 • Projekt sieci wodociągowej dla miasta
 • Zagospodarowanie wód deszczowych ‒ projekt koncepcyjny
 • Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

prof. dr hab. inż. WOJCIECHOWSKA Ewa

 • Projekt koncepcyjny sieci kanalizacyjnej rozdzielczej dla osiedla mieszkaniowego
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych z wykorzystaniem lokalnych urządzeń do infiltracji i retencji dla niewielkiego osiedla mieszkaniowego
 • Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku jednorodzinnego

dr inż. ZABOROWSKA Ewa

 • Projekt instalacji ogrzewczej/przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz ze źródłem ciepła w budynku mieszkalnym/zamieszkania zbiorowego/użyteczności publicznej
 • Projekt podziemnej sieci cieplnej zasilającej grupę budynków
 • Praca przeglądowa w zakresie odnawialnych źródeł ciepła i/lub niekonwencjonalnych rozwiązań w ogrzewnictwie