Prace inżynierskie (studenci stacjonarni) | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Prace inżynierskie (studenci stacjonarni)

dr hab. inż. DREWNOWSKI Jakub

 • Projekt sieci i instalacji wodociągowych dla budynków mieszkalnych jedno/wielorodzinnych
 • Projekt koncepcyjny instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z zagospodarowaniem wód opadowych dla budynków mieszkalnych jedno/wielorodzinnych
 • Projekt sieci i instalacji kanalizacyjnych dla budynków mieszkalnych jedno/wielorodzinnych

dr hab. inż. FUDALA-KSIĄŻEK Sylwia

 • Projekt koncepcyjny instalacji centralnego ogrzewania dla obiektów powyżej 500 m2 oraz koncepcja kotłowni dwufunkcyjnej
 • Zagospodarowanie wód opadowych – projekt lub praca teoretyczna
 • Projekt koncepcyjny sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) dla osiedla domków jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Praca badawcza w ramach realizowanych projektów

dr inż. KOWAL Przemysław

 • Projekt instalacji oczyszczania ścieków komunalno-przemysłowych z zastosowaniem procesów membranowych (ultra filtracja, odwrócona osmoza) lub systemów biologicznych
 • Projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla budynków w zabudowie jednorodzinnej
 • Projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej lub gazowej dla budynków w zabudowie wielorodzinnej

dr inż. MAJTACZ Joanna

 • Projekt instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Opis stosowanych rozwiązań materiałowych w instalacjach Projekt instalacji wod.-kan. dla domu jednorodzinnego
 • Zagospodarowanie wód deszczowych – projekt lub praca teoretyczna
 • Instalacja c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub użyteczności publicznej 

prof. dr hab. inż. MĄKINIA Jacek

 • Projektowanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych dla budynków użyteczności publicznej
 • Projektowanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych dla budynków mieszkalnych

dr inż. ORŁOWSKA-SZOSTAK Maria

 • Projekt instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z opisem zastosowanego systemu
 • Projekt instalacji gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Opis stosowanych rozwiązań materiałowych w instalacjach sanitarnych (wodociągowa, kanalizacyjna, gazu)
 • Projekt instalacji wod.-kan. dla domu jednorodzinnego

dr inż. ORŁOWSKI Ryszard

 • Projekt z obliczeniami instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej – „Quick-Stream” dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt wymiany instalacji c. o. w zabytkowym budynku na Starówce Gdańskiej
 • Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Opis i porównanie pompowni ścieków oferowanych przez różnych producentów
 • Opis i porównanie armatury regulacyjnej różnych producentów (Danfoss, Honeywell, COMAR, Tour&Andersson, Herz, ORAS, inne), stosowanej w instalacjach wodnych (wodociągowych, c.o.) „dwuosobowy”
 • Projekt instalacji wodociągowej (w.z. i centralnej c.w.u.) dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wykonany z wykorzystaniem programu Audytor H2O firmy SANCOM) „dwuosobowy”
 • Projekt instalacji wodociągowej (w.z. i indywidualnej c.w.u.) dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wykonany z wykorzystaniem programu Audytor H2O firmy SANCOM) „dwuosobowy”
 • Projekt odwodnienia skrzyżowania

doc. dr inż. OSTOJSKI Arkadiusz

 • Projekt instalacji ogrzewczej budynku mieszkalnego
 • Projekt instalacji ogrzewczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji ogrzewczej budynku użyteczności publicznej

dr inż. SIUZDAK Zbigniew

 • Projekt instalacji kanalizacyjnej dla wielorodzinnego domu mieszkalnego
 • Projekt instalacji wodociągowej dla wielorodzinnego domu mieszkalnego

prof. dr hab. inż. SULIGOWSKI Ziemowit

 • Projekt koncepcyjny systemu zaopatrzenia w wodę/instalacji dla dzielnicy/ wybranego obiektu dla dzielnicy/ wybranego obiektu
 • Projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej/instalacji dla dzielnicy/ wybranego obiektu
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych/instalacji dla dzielnicy/ wybranego obiektu
 • Praca analityczna dotycząca prostego obiektu

dr hab. inż. TUSZYŃSKA Agnieszka

 • Koncepcja projektowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach
 • Koncepcja projektowa sieci wodociągowej dla wybranego miasta
 • Usuwanie i odzysk związków biogennych w oczyszczalniach
 • Innowacyjne sposoby odprowadzania i zagospodarowania ścieków żółtych
 • Innowacyjne rozwiązania bezodpływowego zagospodarowania ścieków bytowych 

prof. dr hab. inż. WOJCIECHOWSKA Ewa 

 • Projekt koncepcyjny sieci kanalizacyjnej rozdzielczej dla osiedla mieszkaniowego
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych z wykorzystaniem lokalnych urządzeń do infiltracji i retencji dla niewielkiego osiedla mieszkaniowego
 • Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku jednorodzinnego

dr inż. ZABOROWSKA Ewa

 • Projekt instalacji ogrzewczej/przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz ze źródłem ciepła w budynku mieszkalnym/zamieszkania zbiorowego/użyteczności publicznej
 • Projekt podziemnej sieci cieplnej zasilającej grupę budynków
 • Praca przeglądowa w zakresie odnawialnych źródeł ciepła i/lub niekonwencjonalnych rozwiązań w ogrzewnictwie