POWER 3.5 (Moduł II) | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

POWER 3.5 (Moduł II)

zał.Dane do umowy (docx, 601.22kB)


Ogólne zasady zapraszania naukowców w ramach POWER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej " na studiach doktoranckich (Moduł II)

 1. Aby przystąpić do projektu osoba zapraszająca, w imieniu kandydata, powinna wypełnić formularz zawierający tytuł wykładu oraz krótki jego opis (abstrakt) (zał. Wniosek) oraz formularz konieczny do sporządzenia umowy o dzieło (zał. Formularz Dane do Umowy).
   
 2. Kandydat na profesora wizytującego powinien posiadać co najmniej stopień doktora i bogate doświadczenie naukowe potwierdzone wieloma publikacjami, czy też osiągnięciami technicznymi (wdrożenia, patenty), być aktywnym zawodowo pracownikiem uczelni zagranicznej (Europa, Ameryka Północna, Japonia). W szczególnym przypadku może być wybitnym profesorem, który właśnie przeszedł na emeryturę na swojej uczelni.
   
 3. Wymagane jest przeprowadzenie 15 godzin interdyscyplinarnych zajęć w bloku w formie wykładu na studiach III stopnia. Wykłady muszą zostać zrealizowane do 31 stycznia 2022 r. i mogą odbyć się w formie zdalnej lub stacjonarnej –  w zależności od preferencji kandydata.
   
 4. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie umowy o dzieło, w kolejnym okresie rozliczeniowym po zrealizowaniu wykładu. W przypadku wykładów zdalnych  wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto, zaś za wykłady realizowane na miejscu - 10000 zł brutto. Projekt nie finansuje pozostałych kosztów poniesionych przez profesorów wizytujących, w tym kosztów: diety, zakwaterowania, przejazdu i innych. W przypadku formy zdalnej za przygotowanie i obsługę zdalnego wykładu odpowiedzialny jest Wydział, z którego pochodzi osoba zapraszająca.
   
 5. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Centralną Radę Kierowników Studiów Doktoranckich w sposób ciągły.
   

Wzory dokumentów: