Energetyka | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Energetyka

Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez kadrę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (WIMiO), Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ).

Absolwent uzyskuje wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń oraz systemów energetycznych. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji energii i biopaliw, jak też integracji wiedzy w ochronie i kształtowaniu środowiska. Absolwent posiada wiedzę do określenia taksonomii w efektywności energetycznej obiektów energetycznych. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych; pracy zespołowej w środowisku krajowym i międzynarodowym. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.