Inżynieria odzysku surowców i energii | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Inżynieria odzysku surowców i energii

Kierunek Inżynieria odzysku surowców i energii wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu. Studia mają charakter interdyscyplinarny: jako ekspert ds. recyklingu zajmiesz się nie tylko rozwojem i optymalizacją zakładów recyklingu, ale także analizą składu i możliwości recyklingu materiałów w każdej z gałęzi przemysłu. Jako inżynier będziesz mógł wnieść aktywny udział w ochronie klimatu poprzez wdrażanie idei odzysku surowców i energii. Bardzo mocno stawiamy na współpracę z przemysłem i naukę na rzeczywistych przykładach, dzięki temu już w trakcie nauki możesz nawiązać ważne kontakty z przyszłym pracodawcą.

Rozwój technologii związanych z odzyskiem surowców i energii sprawia, że popyt na specjalistów z tego obszaru jest stale rosnący, co otwiera wiele możliwości kariery dla absolwentów tego kierunku zarówno w kraju, jak i UE.