Geodezja i Kartografia | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Geodezja i Kartografia

Geodezja i kartografia są wykorzystywane w szerokim spektrum gospodarki, nie tylko do redakcji map i innych opracowań kartograficznych, ale również w procesach inwestycyjnych, monitoringu budowli i środowiska, analizach geoprzestrzennych czy badaniach stanu prawnego nieruchomości. Na studiach realizowane są profile kształcenia, które przygotowują do wykonywania pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz ich numerycznego opracowania i wizualizacji.

W oparciu o wykorzystanie najnowszych technologii oraz współpracę z wiodącymi firmami skupiającymi się na szeroko pojętej geodezji, przyszli absolwenci mają możliwość realizować się w prowadzeniu działalności gospodarczych czy w pracy na różnych szczeblach administracji jak i w firmach zajmujących się wysoko zaawansowaną technologią w zakresie robotyki, aeronautyki i eksploracji zasobów środowiska morskiego.