Na kierunku transport kształcimy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską zajmującą się planowaniem, projektowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem systemów transportowych oraz logistyką procesów transportowych. Studenci kierunku Transport, poprzez nabyte umiejętności oraz znajomość specjalistycznego oprogramowania branżowego, zdobywają praktyczną wiedzę zawodową niezbędną na współczesnym rynku pracy w z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu drogowego (indywidualnego i zbiorowego), szynowego, lotniczego, wodnego i intermodalnego.

Profile kształcenia i specjalności dyplomowania np. systemy transportowe czy infrastruktura transportu przygotowują studentów do projektowania i realizacji inwestycji transportowych, zarządzania infrastrukturą transportową oraz do rozwiązywania zaawansowanych problemów logistycznych.