Inżynieria środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiem kształcącym specjalistów w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji infrastruktury sanitarnej, wodnej, melioracyjnej, energetyki, gazownictwa, ogrzewnictwa i chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz ochrony środowiska.

Inżynieria środowiska jest w centrum zainteresowania Komisji Europejskiej w związku z realizacją strategii na rzecz biogospodarki, bioenergetyki oraz monitoringu i ochrony środowiska. Jest to również kluczowy obszar pobudzający wzrost gospodarczy i już dziś szacuje się, że sektor ten generuje w UE obrót w wysokości prawie 2 bln EUR i zapewnia ok. 18 mln miejsc pracy.