Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

Semestr zimowy 2023/24

Studia stacjonarne

Termin rozpoczęcia zajęć

Rozpoczęcie zajęć dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się 2 października 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć w semestrze zimowym 2023/24 znajdziecie na stronie https://wilis.pg.edu.pl/studenci/plany-zajec

Organizacja roku akademickiego
Opłata za legitymację studencką

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia wniosku o wydanie legitymacji studenckiej (ELS) – wniosek taki składa się na portalu Moja PG (aplikacja Student -> Dokumenty -> Złóż wniosek -> Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji). Przy składaniu wniosku należy załączyć zdjęcie.

UWAGA – zdjęcie powinno być w formacie JPG i powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego!

  • kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
  • fotografia o wymiarach 2,0 x 2,5 cm w rozdzielczości 300dpi w formacie JPG, co pozwoli na wydrukowanie legitymacji z odpowiednią  jakością,
  • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 500 kilobajtów.

Po złożeniu wniosku zostanie wygenerowana faktura (22 zł za pierwszą legitymację lub 33 zł za duplikat legitymacji). Studenci zobowiązani są do wniesienia opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2023 r. Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury. Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację.

UWAGA!!! Wpłaty dokonane po tym terminie nie gwarantują otrzymania ELS do 1 października 2023r. (legitymacja zostanie wówczas wydana w późniejszym terminie).  

Każda osoba przyjęta na studia, po nadaniu numeru albumu otrzyma indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty. Dokładne instrukcje w tej sprawie otrzymają Państwo na email, którego adres został przez Państwa podany podczas rekrutacji. Jeśli email nie dotrze do 4 sierpnia 2023 r. prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://zgloszenia.pg.edu.pl/ (Zgłoszenia IT -> Problemy z mailem powitalnym).

Regulamin studiów

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej dostępny jest na stronie: http://pg.edu.pl w zakładce Studenci/Studia/Regulaminy.

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie dokumentowej w uczelnianym systemie Moja PG. Wzór takiej umowy, a także Zarządzenie Rektora PG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunki i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej zamieszczane są na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej http://pg.edu.pl w zakładce Studenci/Studia/Opłaty za usługi edukacyjne.

Studia niestacjonarne

Regulamin studiów

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej dostępny jest na stronie: http://pg.edu.pl w zakładce Studenci/Studia/Regulaminy.

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie dokumentowej w uczelnianym systemie Moja PG. Wzór takiej umowy, a także Zarządzenie Rektora PG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunki i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej zamieszczane są na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej http://pg.edu.pl w zakładce Studenci/Studia/Opłaty za usługi edukacyjne.

Terminy i wysokość opłat za studia

Opłaty należy wpłacać na indywidualne numery kont, zgodne z fakturami sprzedaży widocznymi w systemie Moja PG.

W przypadku studiów niestacjonarnych płatność realizowana jest ratalnie w terminach:

  1. w semestrze zimowym:

I rata – do 30 października,

II rata – do 30 listopada,

III rata – do 30 grudnia;

  1. w semestrze letnim:

I rata – do 30 marca,

II rata – do 30 kwietnia,

III rata – do 30 maja.

Opłaty czesnego pobierane za studia od cudzoziemców opłacane są semestralnie, jednorazowo, przed rozpoczęciem semestru. Opłatę za pierwszy semestr należy uiścić w terminie, zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Każda osoba przyjęta na studia, po nadaniu numeru albumu otrzyma indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wnieść opłaty (numer ten można sprawdzić w Moja PG -> Student -> Płatności). Dokładne instrukcje w tej sprawie otrzymają Państwo na email, którego adres został przez Państwa podany podczas rekrutacji. Jeśli email nie dotrze do 4 sierpnia 2023 r. prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://zgloszenia.pg.edu.pl/ (Zgłoszenia IT -> Problemy z mailem powitalnym).

Opłata za legitymację studencką

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia wniosku o wydanie legitymacji studenckiej (ELS) – wniosek taki składa się na portalu Moja PG (aplikacja Student -> Dokumenty -> Złóż wniosek -> Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji). Przy składaniu wniosku należy załączyć zdjęcie.

UWAGA – zdjęcie powinno być w formacie JPG i powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego!

  • kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy i ciemnych okularów,
  • fotografia o wymiarach 2,0 x 2,5 cm w rozdzielczości 300dpi w formacie JPG, co pozwoli na wydrukowanie legitymacji z odpowiednią  jakością,
  • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 500 kilobajtów.

Po złożeniu wniosku zostanie wygenerowana faktura (22 zł za pierwszą legitymację lub 33 zł za duplikat legitymacji). Studenci zobowiązani są do wniesienia opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2023 r. Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury. Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację.

UWAGA!!! Wpłaty dokonane po tym terminie nie gwarantują otrzymania ELS do rozpoczęcia roku akademickiego 2023/2024.