Biuro Dyrektora Administracyjnego | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biuro Dyrektora Administracyjnego

Zakres obowiązków:

  • wypełnienie kwestii formalnych związanych z podjęciem zatrudnienia na wydziale;
  • prowadzenie akt osobowych pracowników administracyjnych;
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przedłużania umowy o pracę pracownikom administracyjnym wydziału;
  • nadzór nad poprawnością wypełniania wniosków urlopowych pracowników wydziału;
  • prowadzenie list obecności;
  • wydawanie skierowań na badania lekarskie pracownikom wydziału;
  • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich;
  • wydawanie kart wjazdu na teren PG.

Skład osobowy:

Dyrektor Administracyjny Wydziału
Specjalista