Sekcja Zamówień Publicznych | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków:

  • konsultacje w zakresie udzielania zamówień publicznych;
  • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • zbieranie zapotrzebowań, przygotowywanie i realizacja zamówień wspólnych (postępowania centralne);
  • sporządzanie i korekta planów zamówień publicznych;
  • sporządzanie planów postępowań na poziomie wydziału – współpraca z Działem zamówień publicznych PG;
  • sprawozdawczość z zamówień publicznych;
  • obsługa kontroli zamówień publicznych: przygotowywanie dokumentów do kontroli, udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych postępowań, przygotowywanie odpowiedzi na wyniki kontroli (ustosunkowanie się do wyników kontroli);
  • archiwizacja dokumentów dotyczących zamówień publicznych;
  • przygotowywanie i przekazanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych do Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów PG.

Skład osobowy:

Główny specjalista
Specjalista - kierownik sekcji