Biuro Wydziału | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biuro Wydziału

Biuro Wydziału

Czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00.
W piątki Biuro Wydziału jest zamknięte (prace wewnętrzne).

Zakres obowiązków:

Joanna Sobolewska-Chejmanowska

  • koordynowanie prac Biura Wydziału;
  • zatrudnienia nauczycieli akademickich;

Agnieszka Rudzińska

tel.: +48 58 347 12 94

  • obsługa posiedzeń rad dyscyplin;
  • przyjmowanie wniosków o premie za publikacje wydziałowe i IDUB;

Dorota Kodź

tel.: +48 58 347 12 90

  • prowadzenie postępowań awansowych;
  • obsługa posiedzeń Rady Wydziału;