Biuro Wydziału | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biuro Wydziału

Biuro Wydziału

Czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 

Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków:

Agnieszka Rudzińska
starszy specjalista – kierownik biura

 • organizacja pracy zespołu;
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura;
 • przyjmowanie wniosków o nagrody, odznaczenia, medale;

Dorota Kodź

tel.: +48 58 347 12 90

 • prowadzenie postępowań awansowych w dyscyplinie ILGiT;
 • obsługa posiedzeń Rady Dyscypliny ILGiT;
 • przyjmowanie wniosków o premie za publikacji;

Beata Woźniczka

tel.: +48 58 347 26 07

 • prowadzenie postępowań awansowych w dyscyplinie IŚGiE;
 • obsługa posiedzeń Rady Dyscypliny IŚGiE;
 • zatrudnienia i sprawy osobowe nauczycieli akademickich;

Dorota Bemowska

tel.: +48 58 347 22 05

 • obsługa posiedzeń Rady Wydziału;
 • organizacja korespondencji wydziałowej;
 • rezerwacje Sali RW.
Specjalista
Referent administracyjny
Starszy specjalista