Sekcja Inwestycji | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Inwestycji

Zakres obowiązków:

  • koordynacja inwestycji i remontów infrastruktury wydziału;
  • koordynacja i wykonywanie remontów oraz modernizacji budynków wydziału;
  • administracja budynkami wydziału;
  • bieżąca obsługa techniczna budynków w zakresie konserwacji;
  • terminowe zlecanie przeglądów technicznych i gwarancyjnych zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
  • zgłaszanie do wykonawców usterek podlegających usunięciu w ramach obowiązującej gwarancji/rękojmi, monitorowanie ich usuwania, udział w zgłoszonym odbiorze usuniętych usterek;
  • przygotowanie planów remontów, konserwacji i inwestycji.

Skład osobowy:

Starszy technik
Starszy technik
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Starszy specjalista