Obliczanie punktacji | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Obliczanie punktacji

Rekrutacja na WILiŚ

W konkursie sumuje się punkty kandydata z następujących przedmiotów:

  • matematyki
  • przedmiotu dodatkowego
  • języka polskiego
  • języka obcego nowożytnego

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = (matematyka * p) + (przedmiot dodatkowy * p) +( 0,1 * j polski * p) + (0,1 * j obcy* p) + punkty za kwalifikacje

Symbol Objaśnienie
matematyka liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki
przedmiot dodatkowy liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu dodatkowego
polski liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego
obcy liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego
p=0,4 dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
p=1 dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym
punkty za kwalifikacje punkty za posiadanie wybranych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika


Przedmiot dodatkowy

Kierunek Przedmioty dodatkowe
Budownictwo fizyka albo informatyka
Geodezja i kartografia fizyka albo informatyka albo geografia
Inżynieria środowiska fizyka albo biologia albo chemia albo informatyka
Transport fizyka albo informatyka

Limity i progi przyjęć z lat ubiegłych dostępne są tutaj. Tegoroczne progi pojawią się na stronie po zakończonej rekrutacji.