Obliczanie punktacji | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Obliczanie punktacji

Rekrutacja na WILiŚ

Rekrutacja na 3,5 letnie studia inżynierskie odbywa się poprzez konkurs świadectw.

Liczba punktów za maturę:
W = matematyka • p + przedmiot dodatkowy • p + 0,1 • j. polski • p + 0,1 • j. obcy • p

W – liczba punktów kandydata
p – zmienna zależna od poziomu egzaminu maturalnego
(p = 0,4 na poziomie podstawowym; p = 1,0 na poziomie rozszerzonym

Rekrutacja 1 punkty

Kalkulator punktacji

Zapraszamy do skorzystania z naszego kalkulatora

KALKULATOR